Älvsunda U 116

Runristning på jordfast stenblock på gården vid Älvsunda. I närheten finns ett gravfält. Den ristade ytan lutar i ungefär 45° vinkel mot marken. Ristningens längd är 2,25 m., bredd 1,33 m. Ristningen är icke djupt ristad och är daterad till ca 1070-1100.

Runinskriften

Runor: tirui • risti • runar • auk • þorkar • þair • litu hkua • stain eftiR bryþr • sina

Runsvenska: tirui • risti • runar • auk • þorkar • þair • litu hkua • stain eftiR bryþr • sina

Nusvenska: Tyrve ristade runorna och Torker, de läto hugga sten efter sina bröder.

Bilder

Karta