Norbyhällen U 897

Ristningen är utförd på en berghäll i en sluttning och är ganska svår att hitta. Inom samma område finns även U 898. Runforskaren Johannes Bureus undersökte ristningen på U 897 den 17 augusti 1621. Det är mycket ovanligt att runristningar utförts till minne av kvinnor. Det är därför förbryllande att Sigvid nämner sin mors och svärmors namn, men varken sin fars eller sin hustrus.

Runinskriften

Runor:sihuiþr sun * kilauhaR ‘ raisti ‘ runaR ‘ iftiR ‘ rahnilfi ‘ sueru sina

Runsvenska: Sigviðr, sunn Gillaugaʀ, ræisti runaʀ æftiʀ Ragnælfi, sværu sina.

Nusvenska: “Sigvid, Gillögs son reste runorna efter Ragnälv, sin svärmor”

Bilder

Karta