Norbyhällen U 898

Ristningen är gjord på en slät och rundad granithäll som är belägen mitt ute i en hage. Ytan med ristningen är relativt plan. Ristningen har måtten 1,48 x 1,51 m. Runhällen är ristad och signerade av runmästaren Öpir. Ornamentiken går i Urnesstil. Utförandet med ormens kropp i tre stora slingor som bildar en pyramidform är typisk för Öpirs ristningar och kan jämföras med till exempel U 893. Runorna är djupt huggna och tydliga. Ornamentiken är grundare huggen, särskilt den mindre ormen som saknar runor. Nederst på högra sidan har vissa linjer aldrig huggits, utan förmodligen bara målats. Ett sådant förfarande är även känt från andra ristningar av Öpir.

I samma område finns även U 897.

Runinskriften

Runor: ali ‘ uk ‘ iufurfast * litu ‘ gera ‘ merki ‘ iftiR iarl faþur sin ‘ uk ‘ at ‘ kisl ‘ uk ‘ at ‘ ikimunt han ‘ uaR ‘ trebin ‘ hustr ‘ sun ‘ iarls ybiR risti

Runsvenska: Ali/Alli ok Iofurfast letu gæra mærki æftiʀ Iarl, faður sinn, ok at Gisl ok at Ingimund. Hann vaʀ drepinn austr, sunn Iarls. Øpiʀ risti.

Nusvenska: “Ale och Jovurfast läto göra minnesmärket efter Jarl sin fader, och efter Gisl och efter Ingemund. Han blev dräpt österut, Jarls son. Öpir ristade.”

Inskriften är något oklart formulerad. Det framgår inte i vilket släktskapsförhållande Ale och Jovurfast står till Gisl och Ingemund, men sannolikt var det bröder. Ristningen är huggen av den store runmästaren Öpir, som utfört ett stort antal runinskrifter i Uppland.

Bilder

Karta