Frågor och svar om cookies

Till att börja med – nej, det är inte olagligt att använda kakor, och inte heller är det olagligt att utnyttja informationen för att anpassa och skräddarsy sin webbplats efter besökare. Dock är man som webbplatsinnehavare skyldig enligt cookielagen att informera besökare om syftet med kakorna. Besökare måste först ge sitt godkännande innan cookies användas eller lagras – och kom ihåg att ett samtycke ska vara frivilligt, individuellt och särskilt.

Vad är en cookie?

Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar.

Det finns tre typer av cookies: permanenta cookies, temporära cookies samt tredjeparts-kakor.

Permanenta cookies lagras på datorn eller i mobilen under en längre period. De har ett förinställt datum och raderas när datumet infaller. De kan lagras högst i 24 månader.

Temporära cookies lagras tillfälligt på datorn eller i mobilen när du besöker en webbplats. De raderas så fort du stänger ner sidan.

Tredjeparts-kakor kommer, precis som namnet antyder, från en annan webbplats än den som placerat kakan i användarens dator. Denna typ av cookie har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

Vad används cookies till?

Cookies gör det möjligt för servern att lagra användarens webbhistorik såsom inloggningsuppgifter, språkval och andra inställningar i syfte att optimera surfandet för dig som användare. Informationen som cookien lagrar är alltid anonym och saknar personliga uppgifter.

Hur ger man sitt samtycke till användning av cookies?

Besökare måste först ge sitt samtycke innan cookies används och lagras. Det är således ett medvetet godkännande. Hur samtycket sker finns inte några regler för, det är upp till webbplatsinnehavaren att skapa en lösning anpassad efter den egna webbplatsen. För tillfället arbetar Post- och telestyrelsen med en tillsyn med syftet att utforska hur samtycke ska inhämtas. Med andra ord finns ingen given mall för hur besökare ska ge sitt samtycke på webbplatser. Det viktigaste är at besökare får möjlighet att ge sitt samtycke.

Kan jag vägra cookies?  

För de som vill blockera cookies, finns möjligheten att stänga av funktionen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Det är även möjligt att göra en inställning så att användaren ombeds ge samtycke varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn.

Observera att en del webbplatser kräver att användaren tillåter cookies för att sidan ska kunna visas korrekt. Du får då en fråga om att tillåta cookies för att kunna besöka webbplatsen.

Vilka risker kan cookies medföra?

Eftersom cookies används i syfte att lagra användares aktivitet på nätet, så kan användningen av dessa medföra vissa integritetsrisker. Det kan dessvärre förekomma avlyssning och förfalskning av cookies som används för obehörig användning av information. Av den anledningen är det viktigt att skydda sig mot bedragare genom att låta bli att lämna ut personlig information, inte öppna suspekta e-mejl samt att alltid använda bankens säkerhetslösningar vid transaktioner.

Hur ser jag vilka cookies som används på webbplatsen?

Tekniska plattformar – däribland WordPress – skapar cookies per automatik. När man bygger webbplatser ska man vara medveten om det, likaså när man installerar diverse webbapplikationer. Som innehavare finns möjlighet att undersöka vilka kakor som skickas – man kan bland annat be webbläsaren avisera så snart en kaka blir skickad till ens enhet. Det är viktigt att du som innehavare har kunskap och kännedom om cookies som blir skickade, detta för att skydda dina besökares personliga integritet på din webbplats.

Gäller cookielagen även för webbplatser på utländska servrar?

Ja, ibland. Det handlar snarare om var innehavaren är verksam än serverns nationalitet. Innehavaren ansvarar för att information om kakor når besökaren – och om denne faktiskt är verksam i Sverige är landets lagstiftning gällande. I den digitala världen finns gränsdragningar som varken är självklara eller tydliga, och därför förekommer undantag. Föreställ dig en innehavare som är skriven i Sverige, men väljer att leva utomlands på grund av sin webbplats – är innehavaren i sådana fall verksam i Sverige eller utomlands?

Vad behöver jag fråga min leverantör?

Det finns åtminstone tre frågor du behöver ställa din leverantör. En bra början är att fråga vilken/vilka kakor som placeras i besökares webbläsare när leverantörens produkt används. Fråga därefter vad respektive kaka heter, vad kakan har för syfte, om det är en tredjepartskaka, om det är en flash- eller vanlig kaka och vad som händer om besökaren väljer att blockera cookies i webbläsaren. Nästa steg är att fråga huruvida kakan används för att kartlägga besökare – om ja, hur används kakan för att kartlägga besökare? Den sista frågan du behöver ställa är om det är en sessions- eller vanlig kaka, vilket handlar om hur länge kakan finns i datorn.

Cookies på allcom.se

allcom.se spar ingen som helst information från dig som besökare, Vi har stängt av all form av registrering då vi inte skulle kunna hantera det medförande jobbet att gå igenom mängder med inlägg. Därför har vi valt att ej ha några kommentarer eller möjligheter att registrera sig som användare på webbplatsen allcom.se. Och ända syftet med cookies på allcom.se är besökarstatistik.