Svea Rikes Vagga - En annorlunda teori

Lars Bägerfeldt Skriver “Min bok med denna titel kom ut 2003 och enligt min egen uppfattning står den sig än, samt är den hittills enda teori som tar hänsyn till alla skrivna källor och fornlämningar. Alla andra teorier kan ganska enkelt påvisas vara felaktiga just därför att de bortser från viktiga fakta. Det innebär inte att jag har rätt, bara att jag har mer rätt än alla andra.

Jag rekommenderar alla som är intresserade i ämnet, att läsa boken.