Fällbro, U 145

Fällbro hällristning U 145 är från 1000-talet efter Kristi födelse och är ristad av runmästare Olev (Olof). Söder om bäckfåran vid Fällbro bro finns tre runristningar som alla berättar om ett vikingatida brobygge. Mellan runhällarna kan man, särskilt om våren när gräset är kort, ana resterna av en forntida hålväg. Den andra runhällen är U 146 och blott några hundra meter därifrån finns Fv1946;258.

Runinskriften

Runor: þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eliþisa × auk × bru kia · eftiR stain × faþur sen × ulayifr iak

Runsvenska: þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eli ‘ þisa × auk × bru kia · eftiʀ stain × faþur sen × ulayifr iak

Nusvenska: Torkel och Fulluge läto hugga denna häll och göra bron efter Sten, sin fader. Olev högg

Bilder

Karta