Hunnestadsmonumentet

Hunnestadsmonumentet var, när det var intakt, Skånes mäktigaste vikingatida monument. Det bestod ursprungligen av åtta stenar, varav två runstenar och tre bildstenar. Monumentet har åtminstone varit känt sedan 1620-talet då det avbildades av Ole Worm inför hans arbete med sitt Monumenta Danica.

1716 var det fortfarande intakt då det avbildades av Magnus Dublar Rönnou. Johan Göransson uteslöt av okänd anledning två av de ristade stenarna i sitt verk Bautil. 1814 fann Nils Henrik Sjöborg monumentet sönderslaget i ett gärde vid Marsvinsholms slott. Bara den mindre runstenen och en bildsten var oskadda. Den större runsten som föreställer en man med yxa har efter hand kompletterats och det senaste fragmentet upptäcktes 1855 cirka 60 meter från den plats där de övriga bitarna hittades. 1874 flyttades de stenar man funnit till en park nära Marsvinsholm för att sedan, 1913, flyttas till Runhallen i Lunds universitets Historiska museum. Idag står de kvarvarande stenarna inomhus i entrén till Kulturen i Lund.

Två av bildstenarna var försvunna, men en av dem, DR 285, återfanns den 16 december 2020 vid en avloppsgrävning i Hunnestad. Bildstenen hittades vid bron över en bäck i Hunnestad, som en av stenarna i ett gammat brofundament. Bildstenen som fortfarande saknas eftersöktes senare utan resultat på brons motsatta sida.

Hur monumentet ursprungligen har sett ut kan man bara gissa sig till, men om sten ett var huvudsten i centrum av monumentet och de övriga stenarna bildade en ring fanns det kanske ytterliggare två stenar. Runstenar placerades oftast högt på en synlig plats utmed vägar och ofta på tidigare heliga kultplatser, inte sällan på äldre gravanläggningar. En källa antyder om gravplats vid Hunnestadsmonumentet. Det är prästen i Skårby Jens Mortensen Pilt som i slutet av 1500-talet lämnar en uppgift till astronomen Tyke Brahes assistenter, vilka samlar in uppgifter till en skånsk karta. Jens Mortensen Pilt uppger att det i Hunnestad under en sten med runor ligger en Ugerup begraven. De tre bevarade stenarna kan ses på Kulturen i Lund. Se karta nedan.

Klicka här för att se vart monumentet hade sin ursprungliga plats.

Stenarna

DR 282, Hunnestad-sten 1

Runor: Æsborn × ãuk × tumi × þaiR × sautu × stain × þansi × a(f)[t]iR × rui × auk × laikfruþ × sunu × kunu × han[t]aR

RunsvenskaÆsborn auk Tomi þæR søtu stæin þænsi æftiR Roi auk Lækfrøð, sunu Gunnu HandaR

Nusvenska: Esbern och Tomme de satte sten denna efter Roi och Lekfröjd, söner (till) Gunne Hand.

Bild | Bild

DR 283 Hunnestad-sten 2

Runor: ãsburn × snti × stain × þansi × aftiR × tuma × sun × kuna × hantaR ×

Runsvenska: Æsborn satti stæin þænsi æftiR Toma, sun Gunna HandaR

Nusvenska: Esbern satte sten denna efter Tomme, son (till) Gunne Hand.

Bild | Bild

DR 284 Hunnestad-sten 3

Bildtolkning: Bildstenen visar en kvinna som rider på en varg och hon använder ormar som tömmar. Av den anledningen har många tolkat bilden som den mytiska trollkunniga jättinnan Hyrrokkin som dyker upp i Snorres Edda i samband med Balders död.

Bild | Bild

DR 285 Hunnestad-sten 4

Bildtolkning: info kommer inom kort.

Bild | Bild

DR 286 Hunnestad-sten 5

Stenen är försvunnen men här visar jag Jonas Lau Markussen´s tolkning hur den kanske har sett ut. (Jag själv har kladdat med färgen). Bildstenen föreställer möjligen ett lejon eller en varg, med gapet mot en ansiktsmask eller sammanflätade krans. Möjligen är det Ragnaröks motiv med framställningen av solen som slukas av Fenrisulven. En äldre tolkning är att fjättern Gleipner som skildrades med flätor.

Bild

Bildgalleri

Karta