Granbyhällen, U 337

Granbyhällens ristning är från 1000-talet efter Kristi födelse och textens budskap är ett arvsdokument. Den är till ytan störst i landet och täcker cirka tio kvadratmeter av den släta gråstenshällens yta. Inskriften är också med sina nästan 200 runor den näst längsta i Uppland efter U 29. Fem till sju runor har dock gått förlorade i en skada nära rundjurets framfot, runhällen finns i en beteshage norr om Granby gård. Granby har av arkeologiska fynd att döma varit en vikingatida stormannagård och i byn har tidigare stått fyra nu flyttade runstenar. Varhelst arkeologerna satte spaden i jorden hittades fynd från vikingatiden, däribland mynt från England och Tyskland, ett skärpspänne och inte minst mängder med husgrunder inklusive en platå efter en större byggnad av samma slag som man tidigare funnit i Fornsigtuna.

Runinskriften

Runor: + hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiR + lata hakua + eftR + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u– …-at + (h)an atiein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Runsvenska: + hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiʀ + lata hakua + eftʀ + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- …-at + (h)an ati ‘ ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Översättning till nusvenska: Häming och Själve och Johan de hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och [efter] sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och … Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Uttrycket “han ägde ensam allt först” betyder troligen att gården, som varit faderns odal och ättejord, blivit delad mellan sönerna. Kalv och Ragnfrid nämns även på andra runstenar i Granbytrakten. Ristaren Visäte var verksam kring 1000-talets mitt.

I anslutning till Granbyhällen finns ett mysigt fik och en massa andra trevliga saker att kolla in, besök Hökeriet. Se deras hemsida. För att hitta till Granbyhällen U 337, och Hökeriet, se kartan.

Bilder

Karta